ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบันการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

“เป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศด้านการพัฒนาชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

หนังสือสั่งการ/หนังสือแจ้งเวียน

ทุนฝึกอบรม ศึกษาต่อ

หลักสูตรการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา

หลักสูตรการศึกษาต่อ ใน/ต่างประเทศ