รางวัลวันดินโลก : World Soil Day Award

กิจกรรม Kick off รวมใจแบบ Online

ประกาศให้โลกรู้ มาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์นำรางวัลดินโลกมาให้ประเทศพร้อมกัน

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 และทำต่อเนื่องจนถึง 10 กันยายน 2564
โดยเปลี่ยนแบนเนอร์ Website และ Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด-อำเภอทุกแห่งพร้อมกัน!!!

ดาวน์โหลดแบนเนอร์ คลิก

รวมแฮชแท็กวันดินโลก (#) ที่ต้องมี..

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน


..เชิญชวนคนใจเดียวกัน คนรักษ์ดิน ชาว พช. และเครือข่ายพัฒนา
มาร่วมกันแชร์ข้อมูลให้โลกรู้ ด้วยการแชร์ภาพกิจกรรมพัฒนาชุมชน
ที่เกี่ยวกับการจัดการดิน การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน
เราทำอยู่แล้วอย่างเต็มที่ แค่แชร์ให้โลกรู้ เราก็สร้างประวัติศาสตร์ได้

..มาร่วมแชร์อย่างคึกคักให้โลกรู้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 10 ก.ย. 64

..มาร่วมสร้างเวลาสำคัญนี้ เพื่อแสดงพลังของดิน พืชงาม
สุขภาพแข็งแรง 
น้ำสะอาด อากาศสดชื่น ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ เพราะ
“ดินดี” 
: รักษ์ปฐพี คืนชีวี ที่หลากหลายให้ผืนดิน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)