KM แนวคิดการพัฒนา โคก หนอง นา พช.

เกษตรทฤษฎีใหม่ ▶️▶️▶️

 

:▶ ดูเพิ่มเติมได้ที่ YouTube : โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน Channel

📽 คลังวิดีโอ

💎 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล

📽 เกษตรทฤษฎีใหม่ (ต่อ)

เกษตรทฤษฎีใหม่(2/8): หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม

เกษตรทฤษฎีใหม่(3/8): การเก็บน้ำด้วยโคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฎีใหม่(4/8): โคก หนอง นา พลิกฟื้นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 1

เกษตรทฤษฎีใหม่(5/8): โคก หนอง นา พลิกฟื้นพื้นที่แล้ง ตอนที่ 2

เกษตรทฤษฎีใหม่(6/8): โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 1

เกษตรทฤษฎีใหม่(7/8): โคก หนอง นา ดาราโมเดล ตอนที่ 2

เกษตรทฤษฎีใหม่(8/8): โคก หนอง นา โมเดลเพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

📽 รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน

“โคก หนอง นา พช” โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

บันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ▶️▶️▶️

 

📽 เกษตรทฤษฎีใหม่ โดย อาจารย์ยักษ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร

📌 หัวใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

📌 โคกหนองนาโมเดลสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน โดยอาจารย์ยักษ์

📌 นักกสิกรรมธรรมชาติ (AGRINATURIST) โดยอาจารย์ยักษ์

📌 หลักกสิกรรมธรรมชาติ เข้าใจง่ายในคลิปเดียว  โดยอาจารย์ยักษ์ credit : SEP Academy

📌 อ.ยักษ์ พาเดินชม โคก หนอง นา ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง credit : ยักษ์ กะ โจน Yak ka Jon

📽 โคก หนอง นา พช.  

📌 สืบสานต่อยอดหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. The people show 11 ตุลาคม 2563

📌 ปูพรมนักปฏิบัติการทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา พช. ทั่วประเทศ The people show 29 พ ย 2563

📌 "โคก หนอง นา" ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ข่าวเที่ยง 25 GMM25

📌 เพลง โคกหนองนา พช.

📽 การออกแบบพื้นที่ สู่ความยั่งยืน

📌 ตอนที่ 1 ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

📌 ตอนที่ 2 หลักการออกแบบพื้นที่ด้วยภูมิสังคม

📌 ตอนที่ 3 การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย

📌 ตอนที่ 4 การออกแบบหลุมขนมครก ดิน น้ำ ลม ไฟ คน

📌 ตอนที่ 5 เก็บน้ำด้วย "หนอง"

📌 ตอนที่ 6 เก็บน้ำด้วย "โคก"

📌 ตอนที่ 7 เก็บน้ำด้วย "นา" :หัวคันนาทองคำ คลองไส้ไก่ ฝายชะลอน้ำ

📌 ตอนที่ 8 โคก หนอง นา โมเดล เพื่อการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

📽 ฟ้าใหม่ เดอะซีรีย์ (แนะนำการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง)

📌 ฟ้าใหม่ เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 1 แสงทองแห่งฟ้า

📌 ฟ้าใหม่ เดอะซีรีย์ ตอนที่ 2 คนเบิกฟ้า

📌 ฟ้าใหม่ เดอะซีรี่ย์ ตอนที่ 3 ฟ้าใหม่ ชีวิตใหม่

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)