KM การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

.

ถาม-ตอบ กับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

.

ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช.

กว่าจะมาเป็น...

🌸 ประทุมพร อันสนั่น หญิงแกร่ง
ผู้ไม่ย่อท้อ แห่งจังหวัดอุดรธานี 🌸

นางสาวประทุมพร อันสนั่น ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ณ บ้านสุขสบาย ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

🌸 ลุงแสวงผู้มั่งคั่ง จังหวัดอุดรธานี 🌸

นายแสวง ศรีธรรมบุตร ผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ณ บ้านนาเรียง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

🌸 ครอบครัวปักการะถา คิดบวก ใจรัก
"โคก หนอง นา" จังหวัดนครราชสีมา 🌸

นายศักดิ์ดา ปักการะถา ณ โคก หนอง นา
มหานครชัยบุรินทร์หนองสมอ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา

🌸 ปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ผู้เดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เขาใหญ่ 🌸

นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

🌸 ปรับทั้งวิถี เปลี่ยนทั้งภูเขา ยาก แต่ต้องลงมือทำ🌸

นายวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพะกอยวา ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

องค์ความรู้...

🌸 การทำกล้วยผงบด 🌸

องค์ความรู้จาก : นางสาวประทุมพร อันสนั่น จ.อุดรธานี

      ▶️▶️▶️▶️▶️▶️

🌸 การทำปุ๋ยหมักแห้ง 🌸

องค์ความรู้จาก : นายแสวง ศรีธรรมบุตร จ.อุดรธานี

      ▶️▶️▶️▶️▶️▶️

🌸 การทำยาหม่องสมุนไพร 🌸
และการสร้างเครือข่าย (Info)

องค์ความรู้จาก : นายศักดิ์ดา ปักการะถา จ.นครราชสีมา

      ▶️▶️▶️▶️▶️▶️

🌸 ฐานฅนหัวเห็ด 🌸 และการแก้ปัญหาพื้นที่ไม่กักเก็บน้ำ (Info)

องค์ความรู้จาก : นายปรเมศวร์ สิทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา

      ▶️▶️▶️▶️▶️▶️

🌸 บทเรียนความสำเร็จ โคก หนอง นา ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติพะกอยวา 🌸

องค์ความรู้จาก : นายวิทยา พันธ์ปัญญากรกุล

      ▶️▶️▶️▶️▶️▶️

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)