คลังความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน

🎬 รวม สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 🧐


หมวดคลังความรู้

ภารกิจนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

วันดินโลก World Soil Day

รวมแนวคิดการพัฒนา โคก หนอง นา พช.

ระเบียบกฎหมาย

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

ความรู้น่าสนใจอื่น ๆ

VDO ภารกิจสำคัญ 💕

VDO กรมการพัฒนาชุมชน

VDO โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

VDO จัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)