คลังความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน

🎬 รวม สื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ 🧐


หมวดคลังความรู้

รวมแนวคิดการพัฒนา โคก หนอง นา พช.

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

ภารกิจนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

ระเบียบกฎหมาย

วันดินโลก World Soil Day

ความรู้น่าสนใจอื่น ๆ

VDO ภารกิจสำคัญ 💕

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ (โคกหนองนา)

สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร

HOT Infographic

รวมสูตรและวิธีทำ สร้างอาชีพ

หลักการทำงานและหลักการพัฒนาชุมชน

องค์ความรู้โคกหนองนาและการปลูกพืชปลูกผัก

จำนวนผู้เข้าใช้งาน  web counter

(Visited 1 times, 1 visits today)