** จบอย่างเป็นทางการ ในเส้นทางการสร้างนักพัฒนา **

📢 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

31 พฤษภาคม 2564

** จบอย่างเป็นทางการ ในเส้นทางการสร้างนักพัฒนา **

📢 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ส่งต่อแนวคิดแนวทางดีๆสู้การปฏิบัติในบทบาทนักพัฒนา ผ่านสื่อวิดีโอการเรียนรู้ เพื่อเปิดมุมมองการเชื่อมโยงแง่คิดจากสื่อสู่การทำงานในบทบาทนักพัฒนา

💯 ** จบอย่างเป็นทางการ ในเส้นทางการสร้างนักพัฒนา ** นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116 โดยมีนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี ในการนี้ นายพีรพงษ์ ยวนตา ผู้แทนพัฒนากร รุ่นที่ 116 ได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้ด้วย

🌟 ** แสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติแก่พัฒนากรกับพัฒนากร รุ่นที่ 116 ** ผู้มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 1 ราย คือ นางสาวขนิษฐา สนธิคุณ ขวัญใจรุ่น จำนวน 1 ราย คือ คือ นายเสริมศักดิ์ ทองเกียรติ ประธานคณะกรรมการบริหารรุ่น และรางวัลThe Empowerment man ผู้สร้างแรงบันดาลใจ จำนวน 1 ราย คือ นายนวิน สังข์เทพ

❤️ “ ใจถึงใจ ” ปิดท้ายการเรียนรู้ด้วยมิตรภาพที่ดีระหว่างพัฒนากร รุ่นที่ 116 และพี่เลี้ยงพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการฯ ด้วยการส่งมอบสื่อวิดีทัศน์การเรียนรู้ แทนความรู้สึกตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม 60 วันที่ผ่านมา

💥ทั้งนี้ นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มอบหมาย”ทีมงานหน้าบ้าน” และ “ทีมงานหลังบ้าน” ทำหน้าที่ผ่านระบบออนไลน์ผ่านZoom Could Meeting ณ สตูดิโอห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

💯 ^^ โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ ^^
🔭สถานีข่าว วพช.
🏫@วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)