โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120 (ภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี และชลบุรี ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120 (ภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565

“พัฒนากรที่เก่ง ดี ทันสมัย เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

📆 วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565

👩‍🏫 หัวใจของการเรียนรู้ที่ดี คือ การได้ลงมือทำและทำบ่อยๆ หัวใจของนักพัฒนา คือ การทำเพื่อประชาชน🤝

🌤️เรียนรู้ผ่านเวทีเสนา ในหัวข้อ “Agenda กรมการพัฒนาชุมชน สู่การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่” โดย นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นการเสวนาประกอบด้วยเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน/นโยบายผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการบอกเล่าประสบการณ์ทำงาน เทคนิคและวิธีการทำงานในพื้นที่ในบทบาทพัฒนากรจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การทำงานในพื้นที่ต้องยึดพื้นที่และพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ระเบียบ กฎหมายและความถูกต้องเป็นหลัก ที่สำคัญพัฒนากรต้องหมั่นศึกษาหาความรู้พัฒนานาทักษะและความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังให้กำลังใจแก่พัฒนากร รุ่นที่ 120 ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ต่อไป
✍️ภาคบ่าย การประกาศพื้นที่บรรจุ โดยนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ได้ประกาศพื้นที่บรรจุและมอบหนังสือส่งตัวการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จำนวน 49 ราย 33 จังหวัด ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมขนที่ 211/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

🏫ตรงต่อเวลา รักษาวินัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง🏫

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#WorldSoilDayCDD
#KM
#CDDKM
#กรมการพัฒนาชุมชน
#SDGforAll
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)