โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 116

สถาบันการพัฒนาชุมชน
1 เมษายน 2564

วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

** โรงเรียนเปิดเทอม **

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ผอ.ธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้สถาบันการพัฒนาชุมชน ดำเนินการกล่าวตอนรับ ข้าราชการที่เข้าการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 116 พร้อมทั้งนำคณะนักศึกษาพัฒนากร กล่าวพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2564 เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และนำไปปฏิบัติในชีวิตราชการ

🏫 โรงเรียนนักพัฒนา โรงเรียนที่ไม่มีวันปิดเทอม ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)