ันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สพช. พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมรับชมรายการ NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19 @ ทำเนียบรัฐบาล

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สพช. พร้อมบุคลากรสถาบันฯ เข้าร่วมรับชมรายการ NBT รวมใจ สู้ภัยโควิด – 19 @ ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็น – วิถีใหม่ ปรับตัวอย่างไรให้รอด ในยุคโควิด -19
โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ให้ความรู้และคำแนะนำดีๆ
ในการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ของพี่น้องประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสถาบันการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)