สพช.ติดอาวุธข้าราชการและลูกจ้างให้ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ผ่าวิกฤตโควิด @ศพช.เพชรบุรี

💞 💕(สพช. ติดอาวุธข้าราชการและลูกจ้างให้ทำงานเชิงรุกในพื้นที่ผ่าวิกฤตโควิด @ ศพช เพชรบุรี ) 👉 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการสถาบันฯ เยี่ยมศพช.เพชรบุรี
📌นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยม บรรยายสรุปการดำเนินงานของสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมสร้างขวัญ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และเยี่ยมชมความคืบหน้า พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 200 ตารางวาและพื้นที่ 8 ไร่ โดยมี นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผอ.ศพช.เพชรบุรี กล่าวรายงานและนำเยี่ยมชมพื้นที่
📌 จากนั้นนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 102 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  Change for Good 💕

(Visited 1 times, 1 visits today)