พิธีปิด และมอบวุฒิบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 120

25 มีนาคม 2565 /

08:52 น.