คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ

ocsc-2017-EB09--พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ocsc-2017-EB10--การเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการ

  มาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
       https://online.pubhtml5.com/ccqg/pcfc/#p=1

 

คู่แมือแนวทางพัฒนาตนเองด้วย-e-learning

 

(Visited 1 times, 1 visits today)