หลักสูตร Note Taker รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

 1. ความคาดหวังต่อการอบรม

2. บันไดสู่ความสำเร็จ

3. กิจกรรม Note Taker

4. สะท้อนผลการเรียนรู้

 

5. เอกสารประกอบการดำเนินโครงการ Note Taker รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

      —–> Power Point หลักสูตร Note Taker
      —–> Power Point การจับประเด็น
      —–> เกมถอดรหัส Davinci

(Visited 1 times, 1 visits today)