รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรับบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรับบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

04 ตุลาคม 2560 /

13:37 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด!!!! ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนพัฒนาข้าราชการไทย ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน สำหรับหลักสูตร SCGI Master Programe รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยข้าราชการสามารกรอกใบสมัครและส่งรายละเอียดมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 13 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด!!!! ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนพัฒนาข้าราชการไทย ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน สำหรับหลักสูตร SCGI Master Programe รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยข้าราชการสามารกรอกใบสมัครและส่งรายละเอียดมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 13 กันยายน 2560

11 กันยายน 2560 /

03:27 น. /

ดาวน์โหลด

รายละเอียดทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building Program on Enhancing the Development of small and Medium Industries (SMI) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ส่งเอกสารการสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

27 มิถุนายน 2560 /

04:11 น. /

ดาวน์โหลด

(ทุน) โครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โครงการ 17-AG-08-GE-WSP-A : Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และโครงการ 17-AG-01-GE-DLN-B : e-Learning Couse on ICT-base Services for Agricultural Extension ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 มิถุนายน 2560 /

07:46 น. /

ดาวน์โหลด

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปี 2560 ภาคปกติ (ดูรายละเอียดได้ใน pdf)

16 มิถุนายน 2560 /

02:54 น. /

ดาวน์โหลด