ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “POPA for DPO คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “POPA for DPO คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

08 ธันวาคม 2563 /

13:37 น. /

ดาวน์โหลด