โคก หนอง นา โมเดล ทางรอดของคนไทย บันไดสู่ความยั่งยืน

เกษตรทฤษฎีใหม่(1/8): ศาสตร์พระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล

.

.

บทความน่าสนใจ

ประมวลภาพการติดตาม

โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (1/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (2/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (3/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (4/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (5/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (6/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (7/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

เกษตรทฤษฏีใหม่ (8/8) ศาสตร์พระราชาสู่ โคก หนอง นา โมเดล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

เอกสารโครงการ

การติดตาม

กำหนดการติตดาม
[คลิกที่นี่]
แบบรายงาน
[คลิกที่นี่]
แบบสำรวจ (ผู้บังคับบัญชา)
[คลิกที่นี่]

เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

สถานที่ฝึกอบรม จำนวน 10 จุด ทั่วประเทศ

ธนาคารต้นไม้

ธนาคารต้นไม้ พอเพียง  มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้ว

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ติดต่อเรา

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

สอบถามเพิ่มเติม

นางภัทราวดี  หมั่นเรียน โทร 089-9213784 , 0 21412659

นายชนะพล  ศิริวรรณ โทร 0903189759 , 0 2141 6265

CONTACT US

(Visited 1 times, 1 visits today)