มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนไทยทั่วประเทศ เริ่มแล้ววันแรก

มหาดไทย ปลุกพลัง ‘อำเภอนำร่อง” เพื่อพร้อม “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข’ ประชาชนไทยทั่วประเทศ
เริ่มแล้ววันแรก
วันที่ 27 มิถุนายน 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผอ.สพช. มอบหมายให้
นางอุทัย มินสุวรรณ ผอ.กง.วิจัยและพัฒนา และนายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผอ.วพช. เข้าร่วมรับฟัง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” รุ่นที่ 1
(ภาคกลาง)
⏰ 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “ทำไมต้อง “C A S T” (Change Agents for Strategic Transformation ) หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ”
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
⏰ 19:00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการในหัวข้อ เหลียวหลัง-แลหน้า แบ่งกลุ่มถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา หัวข้อ 130 ปี
แห่งการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกรมการปกครอง บรรยายโดยท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย,
รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ผศ.พิเชษฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมนำเสนอผลเป็นรายอำเภอ
(*)โดยผู้อบรมในโครงการนี้ประกอบด้วย นายอำเภอและภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ทั้งภาคราชการ ผู้นำศาสนา
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดจำนวน 18 จังหวัดละ 10 คน รวม 180 คน
(*) ในการนี้สถาบันการพัฒนาชุมชนร่วมกับ ศพช.อุดรธานี พิษณุโลก นครราชสีมา และเพชรบุรี ให้การสนับสนุนบุคลากรพร้อมเครื่องมือ เทคนิค การประสานเชื่อมโยงระบบการถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2565
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#เกษตรธรรมชาติ MOA
#Model 30 ตารางวา
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Kokhnongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
#ปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)