ประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
🌱นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมลงพื้นที่ประเมินผลมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ และลงสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบหน่วยงาน โดยมีนายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา พร้อมทีมงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมาให้การต้อนรับ และนำเสนองานมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย
1. มาตรฐานการฝึกอบรม
2. มาตรฐานนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 9 คน
3. มาตรฐานการให้บริการ

🌱พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กรให้เกิดมาตรฐานอย่างยั่งยืน ⭐️

(Visited 1 times, 1 visits today)