พิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ชลบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

🎬 เปิดวันแห่งการเรียนรู้วันสุดท้ายตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

📢 “ปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118”

ปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดโครงการ โดยนายนิวัติ น้อยผาง ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และนายยอดชาย ผ้าเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศและพิธีปิดโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118
เพื่อให้โอวาทและมอบขวัญกำลังใจในการทำงานพัฒนาชุมชนสืบไป (flower bunch)(bouquet of roses)(flowers)

📢 “พลังนักพัฒนา สร้างสรรค์พลังชุมชน”
ถ่ายทอดความรู้สึกผ่าน “รูปภาพที่ชอบ” และ “วิชาที่ใช่” เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของ พก.118 และการประเมินเสริมพลัง ในการค้นหา “Empowerment Man” ผู้ปลุกพลังในตนเองและเพื่อน ผู้จุดประกายความคิดให้ผู้อื่นได้พัฒนาตนเอง และกิจกรรม “ปณิธานนักพัฒนา” เพื่อสร้างความตั้งใจแน่วแน่ที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

📢 “การจากลา มิตรภาพ ความผูกพัน ความรัก และความสุข”

วันสุดท้ายในพบพี่เลี้ยง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติ ไตร่ถามสารทุกข์สุขดิบ และสร้างกำลังใจในการทำงาน ฟังเพลงสุดซึ้งในรายการ “Cdd คลื่นความถี่ ที่นี่มีความรัก” ปิดท้ายด้วย “กิจกรรมอำลาตราตรึงใจ” โดยบอกเล่าความรู้สึกจากพี่เลี้ยงถึง พก.118 และการแสดงดนตรีสดเพลง “ไม่เคย” เพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจในความทรงจำ พก.118 ตลอดไป

📢 “ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาโครงการในครั้งต่อไป”

เจ้าหน้าที่โครงการประชุมสรุปกระบวนการ วิธีการ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาหลักสูตรและโครงการในครั้งต่อไป

🎬 ถ่ายทอดสัญญาณจาก CD Academy Studio วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

🏫 โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่!! ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ 🏫
🔭สถานีข่าว วพช.
🏫@วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
https://www.facebook.com/Cddcollege

พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ
ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)