โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

 

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ชลบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี เพชรบุรี

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

🎬 เปิดวันแห่งการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

📢 “พัฒนากร พัฒนาโคก หนอง นา ในระดับพื้นที่”

โดยเริ่มต้นการเรียนรู้เกี่ยวกับโคก หนอง นา ในรายวิชา “การขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นา ในระดับพื้นที่” จากนายปลวัชร วรรณจงคำ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล กรณีศึกษาอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ การบริหารครัวเรือนเป้าหมาย การบริหารโครงการ การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ประสานงานภาคีเครือข่าย และการบริหารจัดการด้านการออกแบบแปลงพื้นที่ต้นแบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

📢 “พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามภูมิสังคมไทย”

ช่วงบ่าย ในรายวิชา “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามภูมิสังคมไทย” โดยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรักษ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และหัวหน้าทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้เดี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาหลักกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และการออกแบบโคก หนอง นา โมเดลที่เหมาะสมกับภูมิสังคมไทย (ภูเขา)(น้ำ)(ต้นไม้)

📢 “สร้างความสนุก ส่งความสุขสุดสัปดาห์”

สร้าง “วันสุดสัปดาห์” ให้เป็น “วันแห่งความสนุก” ด้วยการพบพี่เลี้ยงยามเช้า เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความพร้อมในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม การนำทัศนะ หัวข้อ “แรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการ” เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแรงบันดาลใจแก่กัน ต่อด้วยเล่นเกมส์สนุกๆ เพื่อสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ในเกมส์ “OTOP แจกแต้ม” และ “จงบอกชื่อ…” ฟังเพลงม่วนชื่น จังหวะสนุกสนาน ในรายการ “Cdd คลื่นความถี่ ที่นี่มีความรัก” และปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานโคก หนอง นา เพื่อสร้างความเข้าใจและแบ่งปันประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชน

ขอเชิญชมผลผลิตการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์งานฝึกอบรมประจำวันที่ 19 กันยายน 2564 พก.118

ขอเชิญชมผลผลิตการสังเกตการณ์ประจำวันที่ 19 กันยายน 2564

🎬 ถ่ายทอดสัญญาณจาก CD Academy Studio วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

🏫 โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่!! ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ 🏫

พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ
ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)