โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 76 จังหวัด

⭐️Change agent news⭐️
สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยศูนย์วิทยบริการ

✅กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน (นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว) โดย ศูนย์วิทยบริการ (นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ) สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 76 จังหวัด เพื่อขยายผลขีดความสามารถผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากบ้านพี่ เมือง น้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยสรุปข่าวกิจกรรมสำคัญประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้
– ผู้นำการเปลี่ยนแปลง รวมพลังตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน สร้างคลังอาหาร พัฒนาโคก หนองนา สู้ภัยโควิด
– บ้านสามจุ่น หมู่บ้านผู้นำ New gen
– สพอ.วังชิ้น จัดกิจกรรมขยายผลเพาะกล้าเมล็ดพันธ์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงบ้านพี่สู่บ้านน้อง

#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#World soil Day
#World soil Day CDD
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@kmit
#ปิดหมู่บ้าน3 เดือนพวกเราอยู่ได้
#108อาชีพแก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย #wecareaboutyou
#Changeforgood

(Visited 1 times, 1 visits today)