มหาดไทยวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด KM ยุคใหม่ ต้องพร้อมใช้งาน

KM-Day มหาดไทย-สถาบันการพัฒนาชุมชน

ผู้รับผิดชอบผลงาน : นายยอดชาย ผ้าเจริญ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้
สังกัด สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ตั้ง : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ : 0 – 2141-6244

(Visited 1 times, 1 visits today)