หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting 

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ชลบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี เพชรบุรี

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

🎬 เปิดวันแห่งการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

📢 “กองทุนชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน”

โดยเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการเรียนรู้เรื่องกองทุนในชุมชน ในรายวิชา “การส่งเสริมและการพัฒนาทุน” โดยนายทรงพล วิชัยขัทคะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนบทบาทพัฒนากรในการขับเคลื่อนกองทุนชุมชน

📢 “พลังสตรีพัฒนาชุมชน ด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

ช่วงบ่ายเรียนรู้การขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในรายวิชา “การส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” จากนางทรงลักษณ์ วรภัย ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ กลไกการขับเคลื่อนกองทุน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนทิศทางการพัฒนากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในอนาคต

📢 “ชีวิตมั่นคงกับการบริหารกองทุนส่วนบุคคล” ช่วงเย็นศึกษาด้านการลงทุน ในรายวิชา “การบริหารกองทุนส่วนบุคคล” โดย ดร.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ ข้าราชการบำนาญกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารการเงิน หุ้น สหกรณ์ เครื่องมือทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการวางแผนการบริหารกองทุน

📢 “วันแรกของสัปดาห์ พาหรรษา พาสุขใจ”สร้างวันแรกของสัปดาห์ ด้วยคนแรกของวันในการประกาศรางวัล พก. 118 “คนแรกที่เข้าระบบ” และ “กลุ่มแรกที่พบพี่เลี้ยง” เพื่อกระตุ้น สร้างความสนุกปลุกความสดใสด้วยการเล่นเกมส์ค้นหาจุดแตกต่างภาพอาหารสุดหรรษาในเกมส์ “หิวมั๊ย” และฟังเพลงเพราะเสนาะอารมณ์ในรายการ “Cdd คลื่นความถี่ ที่นี่มีความรัก” เพื่อสร้างความสุขและความสบายใจแก่ พก.118

🏫 โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่!! ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ 🏫
🔭สถานีข่าว วพช.
🏫@วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
https://www.facebook.com/Cddcollege

พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ
ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)