โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ชลบุรี ลำปาง อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา สระบุรี เพชรบุรี

วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564

🎬 เปิดวันแห่งการเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 118 ระหว่างวันที่ 2 – 27 กันยายน 2564 ผ่าน Zoom Cloud Meeting

📢 “เรียนรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่แผนงานกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อประชาชน”

โดยเริ่มต้นการเรียนรู้ยุทธศาสตร์และการวางแผนงาน ในรายวิชา “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการพัฒนาชุมชน” โดยนายเอกราช ญาณอุบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการประยุกต์แผนงานสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างเหมาะสม (โลก)(ปักหมุด)(กระดาษ)

📢 “ยกระดับนักพัฒนา ด้วย Digital Literacy ”
ช่วงบ่ายเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก ดร.ประภาพรรณ วุ่นสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในรายวิชา “นักพัฒนากับโลกดิจิตอล (Digital Literacy)” เพื่อสร้างทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Digital Platform : Big Data ในงานพัฒนาชุมชน และการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร์)(มือถือ)(หนังสือ)

📢 “สู่ความสุขแห่งการพัฒนา เสียงกู่จากครูใหญ่ VS อ้ายสาคร”

สร้างความสุขทุกเช้าแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเข้าพบพี่เลี้ยงแนะนำข้อคิดดีๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน กิจกรรมส่งมอบความสุข ปลุกความสดใส เล่นเกมส์ “ใจตรงกัน” เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานก่อนการเรียนรู้

สร้าง “วันดีๆ ด้วยรอยยิ้ม” จากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่น้อง และรายการ “Cdd คลื่นความถี่ ที่นี่มีความรัก”
สร้างสัมพันธภาพที่ดี บทเพลงจากพี่ถึงน้อง

ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนผ่านภาพยนตร์ “เสียงกู่จากครูใหญ่” และ “อ้ายสาคร” เพื่อสะท้อนการแสวงหาจุดพัฒนาประยุกต์สู่งานพัฒนาชุมชน

🎬 ถ่ายทอดสัญญาณจาก CD Academy Studio วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

🏫 โรงเรียนนักพัฒนา เพราะที่นี่!! ทุกวินาทีคือการเรียนรู้ 🏫
🔭สถานีข่าว วพช.
🏫@วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
https://www.facebook.com/Cddcollege

พวกเรา ขอร่วมเป็นแรงใจ
ให้ชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#โคกหนองนา
#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักกับพช

(Visited 1 times, 1 visits today)