ร่วมประชุมหารือทางวิชาการผ่านระบบ Online (Zoom cloud meeting) หารือหลักสูตร นายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

สถาบันการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และทีมเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือทางวิชาการผ่านระบบ Online (Zoom cloud meeting) หารือหลักสูตร นายทหารนักพัฒนา ระดับนายทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ พ.อ. สมาน จันทร์เศียร หัวหน้ากองวิชาการ ศูนย์ฝึกศึกษาสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (หก.กวช.ศฝษ.สทพ.นทพ.)
พ.ท. สุบิณ จองวรรณศิริ และ ร.อ.หญิง สุขรินทร์ เมธยาภา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อเสนอการดำเนินงานหลักสูตรแก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)