จัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย”

🏡ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : จัดฝึกอบรมอาชีพประชาชนตามหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
“108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” : การทำสบู่สมุนไพร(hand soap)(bath)(washing hands)
👉🌻วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพประชาชนระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 🌻มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะ สามารถไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในช่วงภาวะวิกฤต covid-19
👩‍🍳 โดยมี นางสาวจิรัชยา ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้สาธิต และฝึกปฏิบัติ “การทำสบู่สมุนไพร” โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 16 คน

ณ อาคารราตรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
🌺Change for Good 💕
🌻เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชน พึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌻

(Visited 1 times, 1 visits today)