สพช.”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ทำความดีที่ โคก หนอง นา 

สถาบันการพัฒนาชุมชน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

 สพช.”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ทำความดีที่ โคก หนอง นา
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
นำทีมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมมดงาน วพช. ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการปลูกต้นกล้วยเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่ง สร้างให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวดิน ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา วิถีชายฝั่งทะเล และวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จำนวน 300 ต้น (กล้วย)(กล้วย)
2.กิจกรรมการปลูกสมุนไพร ป้องกันภัยโควิด โดยการปลูกต้นกระชายขาว จำนวน 200 ต้น และต้นฟ้าทะลายโจร 200 ต้น เพื่อสร้างหลักประกันทางสุขภาพ ในฐานการเรียนรู้ ” คนรักสุขภาพ” สมุนไพร 108 (ยา)(ยา)
3.ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้การทำไข่เค็มสูตรเร่งด่วน ภายใต้กิจกรรม วพช.สร้างสุข ฝึกทักษะ 108 อาชีพระยะสั้น
โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า (โควิด-19) ที่สบค.จังหวัด กำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)