กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

📣สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ศูนย์วิทยบริการ

5 มิถุนายน 2564 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมาย นางปาริชาติ สุรบัณฑิตวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 โดยมีนายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายนิวัติ น้อยผาง นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยร่วมกันปลูกต้นตะแบก ต้นอินทนิล ต้นเสลา ซึ่งมีดอกสีม่วง จำนวน 244 ต้น

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

📌ณ เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

(Visited 1 times, 1 visits today)