“การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ”

🏫 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 🌟
31 พฤษภาคม 2564

🌠ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมา สวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการ✨

✍️ วันนี้เวลา 15.00 น. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนา มอบหมายให้นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน บรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” กิจกรรมการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน จำนวน 6 ราย รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Could Meeting จัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ ณ ห้องศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 4 จังหวัด (จังหวัดนนทบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และนราธิวาส)
📸 สถานีข่าว วพช.
🏫@วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)