🌞 นับถอยหลังสู่การขับเคลื่อนมาตรฐาน SHA 🌟สถาบันการพัฒนาชุมชน

🌱วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 🌱
🌞 นับถอยหลังสู่การขับเคลื่อนมาตรฐาน SHA 🌟สถาบันการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฝึกอบรมประชาชน กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) จำนวน 9 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และ 1 วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน มีหน่วยงานที่อบรมเรียบร้อยและผ่านการประเมินและได้รับมาตรฐาน SHA จำนวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จำนวน 9 ศพช. (สระบุรี, อุบลราชธานี, ชลบุรี, นครนายก, ลำปาง, นครศรีธรรมราช, ยะลา, อุดรธานี,นครราชสีมา )และ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
🌱เพื่อยืนยันการได้รับมาตรฐาน SHA ตอนนี้สามารถค้นหาได้ทางระบบออนไลน์
www.thailandsha.tourismthailand.org
🏆รักษามาตรฐานให้มั่นคง ผลักดันให้เกิดความยั่งยืน พัฒนาให้เกิดความต่อเนื่อง🥇

(Visited 1 times, 1 visits today)