ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

7 เมษายน 2564

** ความกตัญญูเป็นพื้นฐานของจิตสำนึกที่ดี **

🙏 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางประภา ปานนิตยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนนำคณะนักศึกษาพัฒนากรทำกิจกรรมกตัญญูต่อสถานที่ พัฒนาจิตใจ ทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ

🙏 “ปฏิบัติให้ถึงแก่น ด้วยแผนที่มีขั้นตอน” การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา กลไก 357 และจัดทำแผนปฏิบัติการ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ” พร้อมนำเสนอนำโดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และคณะ

💯 “ปณิธานของฉัน สานฝันของปวงประชา” นักศึกษาพัฒนากร ร่วมกันตั้งปณิธานใจ เพื่อปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นวิถีชีวิตในการสร้างคุณงามความดีต่อแผ่นดิน โดยนางสาวอรวีย์ แสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

💯 ปิดท้ายค่ำคืน ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์พี่กับน้อง ในรูปแบบ play and learn เล่นแบบเพลินๆแต่มีสาระ กับการออกแบบหมู่บ้านในฝัน My village และพบพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เพื่อทำความรู้จักและตั้งกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)