การออกแบบเพื่อการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนอง นา

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดยวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

6 เมษายน 2564

** เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง**

🙏 สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน มอบหมายนางประภา ปานนิตยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก พร้อมด้วยนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนนำคณะนักศึกษาพัฒนากรเข้าเรียนรู้พื้นฐานการออกแบบเพื่อการจัดการพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนอง นา

🙏 “ปฏิบัติถึงคือแก่นแท้” ฝึกปฏิบัติการออกแบบพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนอง นา นำโดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และคณะ

💯 มื้อเย็น ฝึก “หาอยู่ หากิน” ให้ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ หาสิ่งที่อยู่รอบข้าง กินอย่างประหยัด พร้อมรับกับภัยภิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทุกคนเกิดความสามัคคี ความรักในหมู่คณะ จัด Team Building ฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต โดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน และคณะ

ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

(Visited 1 times, 1 visits today)