ปฐมบท พัฒนากร 116

สถาบันการพัฒนาชุมชน

1 เมษายน 2564

โดย วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

** ปฐมบท พัฒนากร 116**

สถาบันการพัฒนาชุมชน โดย ผอ.ธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้สถาบันการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับนักศึกษาพัฒนากรตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

🏫 เปิดบ้าน ศพช.นครนายกรองรับ พก.116 โดยนางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก
พร้อมทีมงานร่วมบูรณาการสร้างการเรียนรู้

☀️ เริ่มต้นการเรียนรู้จากการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมบรรยายให้ความรู้
โดยคณะเจ้าหน้าที่จากกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้

🙏 “เรียนรู้” การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

💯 “เข้าใจ”ในสิทธิหน้าที่ตลอดจนรู้ลึกในวินัยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

💥ตกค่ำ รับการปฐมนิเทศการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ โดยนายเอกราช ญาณอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน พร้อมนำทีม จนท.วิทยาลัยฯ สานสัมพันธ์นักพัฒนาน้องใหม่

🤝 “รู้จักกัน สัมพันธ์ทีม” เข้าสู่กระบวนละลายพฤติกรรม เพื่อความพร้อมในการเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพและสร้างเครือข่าย ในรูปแบบ play and learn เพื่อความพร้อมในการอยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมตามโครงการ

🏫 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก🏫

(Visited 1 times, 1 visits today)