ตู้ปันสุข ตู้น้ำใจ แห่งการแบ่งปัน สถาบันการพัฒนาชุมชน

        วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องสถาบันการพัฒนาชุมชน  นายนิวัฒน์ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน พร้อมเยี่ยมชมการจัดตั้งตู้นี้มีรัก สพช.ปันสุข เพื่อแบ่งปันอาหาร และสิ่งของ ร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันระหว่างบุคลากรสถาบันการพัฒนาชุมชน    ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด (Covid-19) พร้อมให้คำแนะนำการทำงานแก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน/ฝ่าย/ข้าราชการ

(Visited 1 times, 1 visits today)