นำเสนอการพัฒนาระบบ E-learning ระบบ OA ระบบ Session Call และระบบ BPM

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. นายร่องกี้ พลเยี่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ต้อนรับท่านอดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด วิทยา จันทร์ฉลอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารในองค์กร โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำเสนอการพัฒนาระบบ E-learning ระบบ OA ระบบ Session Call และระบบ BPM โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)