การประกวดองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน 🏆

🍀📚กลับมาอีกครั้ง !!

การประกวดองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน 🏆

กิจกรรมที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน 🌟

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน
☎️ 02-141-6250

(Visited 1 times, 1 visits today)