ประชุม สถาบันการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2563

ประชุม สถาบันการพัฒนาชุมชน  ครั้งที่ 1/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.
โดยมี นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบาย และชี้แจ้ง
แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการดำเนินงาน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ทั้ง 11 แห่ง
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)