การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่พยายามเดินหน้าอย่างเต็มที่ .. วันที่  8 มกราคม 2563 ท่านครูบาจ๊อก และคุณก้อย จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติวัดพระธาตุผาส้ม ร่วมสำรวจและออกแบบพื้นที่เพื่อดำเนินการโคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่ ศพช. ลำปาง และ 15 มกราคม 2563 ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล (อ.โก้) ร่วมสำรวจและออกแบบพื้นที่เพื่อดำเนินการโคก หนอง นา โมเดล
ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)