โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 110

โครงการหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการรุ่นที่ 11024102018110509

(Visited 1 times, 1 visits today)