โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย วิทยากรสัมมาชีพชุมชน ณ ศพช.ลำปาง

@ ศพช.ลำปาง วันที่ 14 มิถุนายน 2560
นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง
เป็นประธานพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและสร้างเครือข่าย วิทยากรสัมมาชีพชุมชน
ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)