การฝึกอบรม Way of Life รุ่นที่ 4 ณ ศพช.อุบลราชธานี

@ศพช.อุบลราชธานี
วันที่ 8 มิถุนายน 60 ศพช.อุบลราชธานี ดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร”ครูฝึกระดับอำเภอในการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life) รุ่นที่ 4 กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 110 คน
โดยมี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด
และทบทวนปรับแนวคิดครูฝึก ดำเนินการ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)