โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ณ ศพช.ลำปาง

@ศพช.ลำปาง.
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศพช.ลำปาง
นายวิศิษฏ์ บุญญาวิวัฒน์ ผอ.ศพช.ลำปาง
นำเจ้าหน้าที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อใช้ปลูกต้นไม้ และผักในศูนย์ฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)