หลักสูตร นบพ.รุ่นที่ 4 ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

@ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
วันที่ 7 มิ.ย.2560 หลักสูตร นบพ.รุ่นที่ 4
(1) กิจกรรมสุขภาพนักบริหาร กิจกรรมวินัยนักพัฒนา
(2) การเรียนรู้รายวิชา องค์กรนวัตกรรม แนวคิดและกระบวนการ โดย อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
(3) การถอดบทเรียนการศึกษาดูงานรูปแบบตลาดนัดความรู้และ Shopping Idea
(4) กิจกรรมเสริมหลักสูตร Cinema Night ณ แหลมฉบังเธียเตอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)