ข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์/ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถบัส โครงการ (นพส.)
[คลิกที่นี่]
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส1 ปี 64

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

หนังสือเรื่อง

ติดต่อเรา

สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. โทร 0 2141 6258

(Visited 1 times, 1 visits today)