วันที่ 7 มกราคม 2562 นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สถาบันการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน ร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ

08 มกราคม 2562 /

09:41 น.

โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบสำรวจหาความต้องการที่จำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนากร

04 มกราคม 2562 /

15:40 น.

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ Copy

03 กันยายน 2561 /

13:44 น.