วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายร่องกี้ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (CD Day 2018) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ Copy

03 กันยายน 2561 /

13:39 น.