ด่วนที่สุด!!!! ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนพัฒนาข้าราชการไทย ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน สำหรับหลักสูตร SCGI Master Programe รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยข้าราชการสามารกรอกใบสมัครและส่งรายละเอียดมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 13 กันยายน 2560

ด่วนที่สุด!!!! ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนพัฒนาข้าราชการไทย ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกผู้รับทุน สำหรับหลักสูตร SCGI Master Programe รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยข้าราชการสามารกรอกใบสมัครและส่งรายละเอียดมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 13 กันยายน 2560

11 กันยายน 2560 /

03:27 น. /

ดาวน์โหลด