สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ OTOP และ SME นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และสามารถขอรับทุนสนับสนุนต่อยอดได้ เชิญอ่านรายละเอียด

08 พฤษภาคม 2560 /

02:56 น. /

ดาวน์โหลด