มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ซึ่งก่อตั้งโดยกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่3” ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 2 สิงหาคม 2560 เปิดรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ)

09 มิถุนายน 2560 /

08:22 น. /

ดาวน์โหลด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินการธนาคาร รุ่นที่4 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม – 4 พฤศจิกายน 2560 อบรมทุกวันจันทรื อังคาร เวลา 17.30 – 20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง น.222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09 มิถุนายน 2560 /

08:02 น. /

ดาวน์โหลด

เชิญเข้าร่วมสัมนา DASTA Forum 2017 หัวข้อการท่องเที่ยวไทย “ยั่งยืน” หรือ “ยับเยิน” วันที่12 กรกฎาคม 2560 เวลา08.00น.-16.30น. ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

08 มิถุนายน 2560 /

07:08 น. /

ดาวน์โหลด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ OTOP และ SME นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และสามารถขอรับทุนสนับสนุนต่อยอดได้ เชิญอ่านรายละเอียด

08 พฤษภาคม 2560 /

02:56 น. /

ดาวน์โหลด