เชิญเข้าร่วมสัมนา DASTA Forum 2017 หัวข้อการท่องเที่ยวไทย “ยั่งยืน” หรือ “ยับเยิน” วันที่12 กรกฎาคม 2560 เวลา08.00น.-16.30น. ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

08 มิถุนายน 2560 /

07:08 น. /

ดาวน์โหลด

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ OTOP และ SME นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาเพื่อขึ้น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และสามารถขอรับทุนสนับสนุนต่อยอดได้ เชิญอ่านรายละเอียด

08 พฤษภาคม 2560 /

02:56 น. /

ดาวน์โหลด