รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อและส่งประวัติพร้อมเอกสารผลงานมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 8ธันวาคม 2560

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้สนใจสามารถแจ้งรายชื่อและส่งประวัติพร้อมเอกสารผลงานมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 8ธันวาคม 2560

24 พฤศจิกายน 2560 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Rural Development ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2561 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ข้าราชการที่สนใจส่งใบสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 4 พ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Rural Development ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2561 ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ข้าราชการที่สนใจส่งใบสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ 4 พ.ค. 2561

06 พฤศจิกายน 2560 /

10:13 น. /

ดาวน์โหลด