รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมและแรงการสตรี สมัครได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) ด้านบริหารจัดการนวัตกรรมและแรงการสตรี สมัครได้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

06 ธันวาคม 2560 /

10:24 น. /

ดาวน์โหลด

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance Human Resource Management) รุ่นที่ 8

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advance Human Resource Management) รุ่นที่ 8

01 ธันวาคม 2560 /

15:29 น. /

ดาวน์โหลด